Frokost efter søndagens gudstjeneste (genoptages til september 2021)

Spisning med fokus på fællesskab

En gang om måneden inviteres alle til frokost umiddelbart efter søndagens gudstjeneste. En kristen menighed bygger på fællesskab, og det at spise sammen er en vigtig del af følelsen af fællesskab. Frokosten giver folk i menigheden en særlig mulighed for at lære hinanden endnu bedre
at kende.

Frokosten er gratis for alle. Hvis man alligevel ønsker at give et bidrag, har man mulighed for at give en skilling til kirkens menighedspleje, som står for en række sociale projekter i lokalområdet, bl.a. den årlige uddeling af julehjælp til trængende familier.

Tid: Sidste søndag i hver måned efter gudstjenesten. 

Sted: Ølby Kirke.

Pris: Gratis - men mulighed for at give en gave til Ølby kirkes menighedspleje.

Tilmelding: Ingen tilmelding. Alle er velkomne!