Her er det muligt at se, om der er ledige stillinger i Højelse, Ølby og Lellinge kirker.

Sognepræst til Højelse-Lellinge pastorat (Køge provsti) Ansøgningsfrist 25. maj 2020
Opslaget kommer 9. maj i Præsteforeningens blad.
OPSLAGStillingen som sognepræst i Højelse-Lellinge Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. juni 2020. Stillingen  er lønindplaceret i  løngruppe  1 i aftale  om  aflønning  af  tjenestemandsansatte  præster  i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,-årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,-årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der  tages  forbehold  for  udvidelse  af  ansættelsesområdet  i  overensstemmelse  med  Finansministeriets aftale  af  15.  august  1975  med  tjenestemændenes  centralorganisationer  om  ansættelsesområder  for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.Boligbidraget vilblive nyfastsat ved vurdering.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgninger  stiles  til Kirkeministeriet,  Frederiksholms  Kanal  21,  1220  København  K.,  og  sendes direktetil Biskoppen  over Roskilde  Stift,  Stændertorvet  3  A,  4000  Roskilde,  e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppeni hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes  pr.  mail  bedes  ansøgeren  OPSLAGStillingen som sognepræst i Højelse-Lellinge Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. juni 2020. Stillingen  er lønindplaceret i  løngruppe  1 i aftale  om  aflønning  af  tjenestemandsansatte  præster  i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,-årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,-årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der  tages  forbehold  for  udvidelse  af  ansættelsesområdet  i  overensstemmelse  med  Finansministeriets aftale  af  15.  august  1975  med  tjenestemændenes  centralorganisationer  om  ansættelsesområder  for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.Boligbidraget vilblive nyfastsat ved vurdering.For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsinariet vedlagt.Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgninger  stiles  til Kirkeministeriet,  Frederiksholms  Kanal  21,  1220  København  K.,  og  sendes direktetil Biskoppen  over Roskilde  Stift,  Stændertorvet  3  A,  4000  Roskilde,  e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppeni hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes  pr.  mail  bedes  ansøgeren  ved  henvendelse  til  Roskilde  Stift  sikre  sig,  at  ansøgningen  er rettidigt modtaget.Opslået:5. maj 2020Udløber: 25. maj 2020ved  henvendelse  til  Roskilde  Stift  sikre  sig,  at  ansøgningen  er rettidigt modtaget.Opslået:5. maj 2020Udløber: 25. maj 202
   
Stillingen som sognepræst i Højelse-Lellinge Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. juni 2020.  
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012). 
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).
 
Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.
 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering.
 
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.
 
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K., og sendes direkte til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.
Opslået: 5. maj 2020                                                                                                                        
 
OPSLAGStillingen som sognepræst i Højelse-Lellinge Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. juni 2020. Stillingen  er lønindplaceret i  løngruppe  1 i aftale  om  aflønning  af  tjenestemandsansatte  præster  i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,-årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,-årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der  tages  forbehold  for  udvidelse  af  ansættelsesområdet  i  overensstemmelse  med  Finansministeriets aftale  af  15.  august  1975  med  tjenestemændenes  centralorganisationer  om  ansættelsesåder  for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekiren.Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.Boligbidraget vilblive nyfastsat ved vurdering.For ikke ordi
Ur kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgninger  stiles  til Kirkeministeriet,  Frederiksholms  Kanal  21,  1220  København  K.,  og  sendes direktetil Biskoppen  over Roskilde  Stift,  Stændertorvet  3  A,  4000  Roskilde,  e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppeni hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes  pr.  mail  bedes  ansøgeren  ved  henvendelse  til  Roskilde  Stift  sikre  sig,  at  ansøgningen  er rettidigt modtaget.Opslået:5. maj 2020Udløber: 25. maj 2020